Przeskocz do treści

Odbyło się 5 stycznia 2018 r. w gościnnych progach Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie. Na czwarte już spotkanie opłatkowe Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zaprosiliśmy wielu znamienitych Gości, m.in. Posła na Sejm RP Pana Jarosława Szlachetkę, Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Pana Jacka Krupę, Starostę Powiatu Krakowskiego Pana Wojciecha Pałkę, Burmistrza Skawiny Pana Pawła Kolasę, Przewodniczącego Rady Miasta Skawina Pana Witolda Grabca. Ogromnie cieszymy się, iż – jak widać w poniższej galerii – znakomita większość stawiła się osobiście, a ponadto zaszczycili nas swoją obecnością m.in. obydwaj Wiceburmistrzowie Skawiny Panowie Tomasz Ożóg i Norbert Rzepisko, jak również Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawiny Pan Ryszard Majdzik, Członek Zarządu Rady Powiatu Krakowskiego Pan Arkadiusz Wrzoszczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia "Nasz Radziszów" Pani Małgorzata Niechaj, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Pan Janusz Bysina. Godność Członków Honorowych Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zechcieli przyjąć – również osobiście – Panowie: Martin Drobňák (pracownik naukowy Uniwersytetu im. Szafarika w Koszycach i prezes Klubu vojenskej histórie Beskydy/The "Beskydy" Club of Military History) oraz Marek Sukiennik (prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914). Jak co roku zostały wręczone okolicznościowe dyplomy oraz podziękowania za współpracę i pomoc w realizowaniu naszych zadań publicznych. Na ręce Dyrektora CKiS złożyliśmy podziękowania dla Pracowników Centrum za aktywny wkład w zorganizowanie II Skawińskich Spotkań z Historią, jak również dla Anny i Jana Zdrzenickich za redakcję oraz skład publikacji tekstów z naszej Konferencji naukowej z 14 sierpnia 2017 r., a nade wszystko wręczyliśmy dyplom Pani Barbarze Kotuli za ugotowanie pysznej grochówki, którą w sierpniu serwowaliśmy na Skawińskich Błoniach i mieliśmy okazję ponownie wyrazić wdzięczność Wielce Szanownym Dobrodziejom II Skawińskich Spotkań z Historią. Było również tradycyjne łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd z... towarzyszeniem trąbki.

Ten rok jest również szczególny pod innym względem, otóż po raz pierwszy wystąpiliśmy z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych. Miło nam poinformować Państwa, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odznaczył Panią Bożenę Kobiałkę Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy zawodowej w Muzeum Regionalnym "Dom Grecki" w Myślenicach i społecznej w Galicyjskim Towarzystwie Historycznym.

W dniu 19 grudnia 2015 roku, w siedzibie Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe członków naszego Towarzystwa oraz zaproszonych gości.  Tegoroczne spotkanie opłatkowe miało wyjątkowy charakter, ponieważ zgodnie z uchwałą nr 8/2015 Walnego Zebrania Prezes Zarządu, dr Wiesław Bator, wręczył Akt Nadania Nr 1 Godności Członka Honorowego Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego Panu Romanowi Frodymie (w uznaniu jego zasług dla propagowania celów statutowych Towarzystwa oraz za całokształt pracy naukowo-badawczej, przewodnickiej i konserwatorskiej). Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznych biorących czynny udział w zorganizowanej przez nasze Towarzystwo dwudniowej imprezie historycznej w Sanoku. Prezes w imieniu Zarządu wręczył pisemne podziękowania za szczególny wkład w zorganizowaniu sanockiej imprezy Panu Jarosławowi Przybyle, przedstawicielowi GRH II Brygada Legionów (który notabene był autorem scenariusza inscenizacji pt. Odwojowanie Galicji zaprezentowanej na Rynku Galicyjskim w sanockim skansenie) oraz przedstawicielowi GRH Gorlice 1915. Niestety, w tym dniu nie mogli przyjechać przedstawiciele GRH 25 Smoleński Pułk Piechoty i GRH 72 Tulski Pułk Piechoty; nad czym ubolewamy, jednakowoż podziękowania są wystawione i zostaną wręczone przy innej okazji. Prezes w imieniu Zarządu złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne  i po odmówieniu modlitwy poczęliśmy łamać się opłatkiem. Potem usiedliśmy przy suto zastawionym stole, by jak każe tradycja spożyć wieczerzę z postnych dań. Był więc barszcz z krokietem, paszteciki i słodycze. Na zakończenie spotkania uczestnicy wyrazili życzenie, by je kontynuować w latach następnych i  jego ciepłą atmosferę zabrali do swoich bliskich.

error: Treść jest chroniona!