Przeskocz do treści

Serdecznie zapraszamy na konferencję z okazji 130. rocznicy urodzin Stanisława Vincenza, autora tetralogii „Na wysokiej połoninie”; a w szczególności na Sesję „krajoznawczą”, która odbędzie się w piątek, 23 listopada 2018 r.

Miejsce: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6.

Program Sesji krajoznawczej:
14:00 Modlitwa i złożenie kwiatów na mogile Vincenzów na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Sygnał trembity. Słowo od Gości z Ukrainy i Huculszczyzny (zbiórka przy bramie głównej cmentarza).

16:00 Rozpoczęcie Sesji Krajoznawczej – powitanie gości (Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej – Jerzy Kapłon, Prezes Towarzystwa Karpackiego – Juliusz Marszałek). Prowadzenie dr Wiesław A. Wójcik (COTG PTTK).

Część I
16:10-16:35 Dr Mateusz Troll (Uniwersytet Jagielloński): „Huculi z tetralogii Vincenza w świetle dawnego austriackiego katastru gruntowego”.
16:35-17:00 Ярослав Зеленчук: (Nacjonalnyj Pryrodnyj Park „Werchowynskyj”, Towarzystwo Huculszczyzna): „Герої творів Станіслава Вінценца: Палагна Сліпенчук Рибенчук та Фока Максмюк (Шумеюк) - реальні біографії”.
17:00-17:25 Dr Dariusz Dyląg (Galicyjskie Towarzystwo Historyczne): „Ponowne odkrywanie Huculszczyzny – twórczość Stanisława Vincenza a polska literatura krajoznawcza po 1989 roku”.
17:25-17:40 PRZERWA Czytaj dalej... "Vincenz – Dialog – Karpaty – Europa Środkowa"

Sto lat temu spiskowcy pod dowództwem por. Antoniego Stawarza (1889-1955) opanowali stację kolejową w Płaszowie i koszary w Podgórzu, a potem poszli wyzwalać resztę Krakowa, zrzucając po drodze z mostów i budynków symbole władzy zaborczej. Zajęto budynki wojskowe oraz odwach przy Wieży Ratuszowej. Austriacy byli zmuszeni skapitulować w Magistracie przed przedstawicielami Polskiej Komisji Likwidacyjnej i polskim dowódcą wojskowym, gen. Bolesławem Roją. Miasto zostało zajęte bez jednego wystrzału.

W dniu 19 grudnia 2015 roku, w siedzibie Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe członków naszego Towarzystwa oraz zaproszonych gości.  Tegoroczne spotkanie opłatkowe miało wyjątkowy charakter, ponieważ zgodnie z uchwałą nr 8/2015 Walnego Zebrania Prezes Zarządu, dr Wiesław Bator, wręczył Akt Nadania Nr 1 Godności Członka Honorowego Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego Panu Romanowi Frodymie (w uznaniu jego zasług dla propagowania celów statutowych Towarzystwa oraz za całokształt pracy naukowo-badawczej, przewodnickiej i konserwatorskiej). Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznych biorących czynny udział w zorganizowanej przez nasze Towarzystwo dwudniowej imprezie historycznej w Sanoku. Prezes w imieniu Zarządu wręczył pisemne podziękowania za szczególny wkład w zorganizowaniu sanockiej imprezy Panu Jarosławowi Przybyle, przedstawicielowi GRH II Brygada Legionów (który notabene był autorem scenariusza inscenizacji pt. Odwojowanie Galicji zaprezentowanej na Rynku Galicyjskim w sanockim skansenie) oraz przedstawicielowi GRH Gorlice 1915. Niestety, w tym dniu nie mogli przyjechać przedstawiciele GRH 25 Smoleński Pułk Piechoty i GRH 72 Tulski Pułk Piechoty; nad czym ubolewamy, jednakowoż podziękowania są wystawione i zostaną wręczone przy innej okazji. Prezes w imieniu Zarządu złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne  i po odmówieniu modlitwy poczęliśmy łamać się opłatkiem. Potem usiedliśmy przy suto zastawionym stole, by jak każe tradycja spożyć wieczerzę z postnych dań. Był więc barszcz z krokietem, paszteciki i słodycze. Na zakończenie spotkania uczestnicy wyrazili życzenie, by je kontynuować w latach następnych i  jego ciepłą atmosferę zabrali do swoich bliskich.