Przeskocz do treści

Portret mjr. Cezarego Hallera, mal. Alfred Karpiński (1919 r.)
Mjr Cezary Haller

Dziś mija dokładnie 100 lat od najazdu Czechów na Śląsk Cieszyński. Region ten po upadku monarchii habsburskiej był przedmiotem sporu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Polacy stanowili 55% mieszkańców, a Czesi 27%. Czesi grupowali się jedynie w zachodniej części tegoż regionu, czyli w rejonie miasta Frydek. Na mocy umowy między lokalną polską administracją, a władzą czechosłowacką w listopadzie 1918 r., w Orłowej, doszło do podziału spornego terytorium na część czechosłowacką (wspomniany Frydek) oraz polską (Bielsko, Cieszyn, Frysztat), czyli według kryterium etnicznego. Podział ten w pełni satysfakcjonował stronę polską, Czesi jednak dążyli do zajęcia całego Śląska Cieszyńskiego aż po rzekę Białą, czyli po Bielsko, a przede wszystkim chcieli zająć Zagłębie Karwińskie i Kolej Bogumińsko-Koszycką. Wykorzystując jako pretekst fakt, że Polacy rozpisali wybory do Sejmu Ustawodawczego (na dzień 26 I 1919 r.) także na obszar Śląska Cieszyńskiego – zaatakowali Polaków. Celem minimalnym było zajęcie Zagłębia, maksymalnym dojście do Białej. Gdyby ten ostatni cel się ziścił, między Bielskiem a Białą Krakowską byłaby granica państwowa polsko-czechosłowacka. Stawka była więc wysoka. Czytaj dalej... "100. rocznica czeskiej inwazji na Śląsk Cieszyński – śmierć Cezarego Hallera"

error: Treść jest chroniona!