Przeskocz do treści

00422 marca 2016 r. miało miejsce spotkanie, na którym doszło do porozumienia między przedstawicielem Marszałka Województwa Malopolskiego a GTH, dotyczące wsparcia i patronatu nad I Małopolskimi Spotkaniami z Historią. I Małopolskie Spotkania z Historią to realizowane w Myślenicach i Skawinie, od stycznia do grudnia 2016 r., zadania publiczne, których zwieńczeniem będzie konferencja popularnonaukowa, inscenizacja mobilizacji galicyjskich pułków piechoty na front rosyjski oraz widowiska historycznego w formie potyczki z wojskami rosyjskimi w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej. Porozumienie sygnował Członek Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Kultury, Leszek Zegzda, a ze strony GTH dr Wiesław Bator, prezes.

W dniu dzisiejszym, na spotkaniu roboczym w Muzeum Regionalnym w Skawinie, ukonstytuował się Komitet Organizacyjny I Skawińskich Spotkań z Historią. Oto jego skład: Honorowa Przewodnicząca – prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, Honorowy Wiceprzewodniczący – dr Wiesław Bator (prezes GTH), Przewodnicząca – Małgorzata Niechaj (przewodnicząca Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"), Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych – Norbert Rzepisko (wiceburmistrz Skawiny), Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych – Czesław Gąsiorowski (dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie), Wiceprzewodniczący ds. edukacyjnych – Witold Grabiec (przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie), Wiceprzewodniczący ds. GRH – Leszek Kapłon (wiceprezes GTH), Stanisław Grodecki (przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny), Janusz Bysina (dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie), Leszek Krupnik (Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków), Józef Niechaj, dr Dariusz Dyląg – członkowie.

W dniu dzisiejszym, na spotkaniu roboczym w Muzeum Regionalnym w Skawinie, ukonstytuował się Komitet Organizacyjny I Skawińskich Spotkań z Historią. Oto jego skład: Honorowa Przewodnicząca – prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, Honorowy Wiceprzewodniczący – dr Wiesław Bator (prezes GTH), Przewodnicząca – Małgorzata Niechaj (przewodnicząca Stowarzyszenia "Nasz Radziszów"), Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych – Norbert Rzepisko (wiceburmistrz Skawiny), Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych – Czesław Gąsiorowski (dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie), Wiceprzewodniczący ds. edukacyjnych – Witold Grabiec (przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie), Wiceprzewodniczący ds. GRH – Leszek Kapłon (wiceprezes GTH), Stanisław Grodecki (przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny), Janusz Bysina (dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie), Leszek Krupnik (Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków), Józef Niechaj, dr Dariusz Dyląg – członkowie.

Opublikowany przez Galicyjskie Towarzystwo Historyczne na 29 luty 2016

Po wykładzie dra Dariusza Dyląga – pn. "Bitwa pod Gorlicami 2-3 maja (19-20 kwietnia) 1915 r. Próba analizy i komentarz do stanu polskich badań z perspektywy stulecia" – który miał miejsce 3 lutego 2016 r. w "Domu Greckim" w Myślenicach, odbyło się spotkanie robocze Komitetu Organizacyjnego I Myślenickich Spotkań z Historią. Komitet ukonstytuował się w następującym składzie: Honorowy Przewodniczący – dr Wiesław Bator (prezes GTH), Przewodnicząca – Bożena Kobiałka (kierownik Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach), Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych – Marek Stoszek (prezes PTH O/Myślenice), Wiceprzewodniczący ds. edukacyjnych – Jacek Ślósarz (dyrektor I LO w Myślenicach), Wiceprzewodniczacy ds. konferencji – dr Piotr Sadowski (wiceprezes PTH O/Myślenice), Wiceprzewodniczący ds. Grup Rekonstrukcyjnych – Leszek Kapłon (wiceprezes GTH), Andrzej Boryczko, Marek Boryczko, Andrzej Firek, Jarosław Pietrzak i Marcin Szybowski – członkowie.

26 stycznia 2016 r. miało miejsce spotkanie, na którym doszło do porozumienia między Wojewodą Malopolskim a GTH, dotyczące wsparcia i patronatu nad I Małopolskimi Spotkaniami z Historią. I Małopolskie Spotkania z Historią to realizowane w Myślenicach i Skawinie, od stycznia do grudnia 2016 r., zadania publiczne, których zwieńczeniem będzie konferencja popularnonaukowa, inscenizacja mobilizacji galicyjskich pułków piechoty na front rosyjski oraz widowiska historycznego w formie potyczki z wojskami rosyjskimi w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej. Porozumienie sygnował Wicewojewoda Małopolski, Piotr Ćwik, a ze strony GTH dr Wiesław Bator, prezes.

 

26 stycznia 2016 r. miało miejsce spotkanie, na którym doszło do porozumienia między Wojewodą Malopolskim a GTH, dotyczące wsparcia i patronatu nad I Małopolskimi Spotkaniami z Historią. I Małopolskie Spotkania z Historią to realizowane w Myślenicach i Skawinie, od stycznia do grudnia 2016 r., zadania publiczne, których zwieńczeniem będzie konferencja popularnonaukowa, inscenizacja mobilizacji galicyjskich pułków piechoty na front rosyjski oraz widowiska historycznego w formie potyczki z wojskami rosyjskimi w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej. Porozumienie sygnował Wicewojewoda Małopolski, Piotr Ćwik, a ze strony GTH dr Wiesław Bator, prezes.

Opublikowany przez Galicyjskie Towarzystwo Historyczne na 8 marca 2016

12 listopada 2014 r. odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach finisaż uczniowskiej wystawy pn. „Rzeczpospolita Rafajłowska”. Wśród gości należy wymienić m.in. emerytowanego Profesora Jana Brzezińskiego (syna dowódcy 3 szwadronu kawalerii Legionów Polskich, rtm. Jana Dunin-Brzezińskiego, który 100 lat temu walczył o Rzeczypospolitą Rafajłowską), Dr Annę Żarow-Nitoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dr Antoninę Sebestową z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Panią Bożenę Kobiałkówną (Dyrektor Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach), Panią Barbarę Morawską-Nowak (z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), Panią Dorotę Kamińską (z Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach), Pana Marka Stoszka (Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Myślenicach), Pana Leszka Kapłona (Wiceprezesa Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa), Dra Piotra Sadowskiego z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Pana Andrzeja Boryczkę (Wiceprezesa PTH O/Myślenice), Pana Marcina Szybowskiego (PTH O/Myślenice). Honory domu pełnił Pan Wicedyrektor Roman Pitak, a krótkie powitanie wygłosiła Milena Macko, Przewodnicząca Szkolnego Koła PTT. Po finisażu zajmujący i bogato ilustrowany wykład nt. Rzeczypospolitej Rafajłowskiej wygłosił dr Dariusz Dyląg, członek GTH. Zapowiedziano również udział GTH we współorganizowanych przez uczniów Liceum I Myślenickich Spotkaniach z Historią.