Przeskocz do treści

Wczoraj rano w sali konferencyjnej skawińskiego Ratusza, na zaproszenie burmistrza Norberta Rzepisko, odbyło się spotkanie zespołu ludzi, którzy z ramienia gminy Skawina zostali powołani do współpracy przy organizacji zaplecza technicznego dla II Skawińskich Spotkań z Historią. Nad bezpieczeństwem uczestników i widzów inscenizacji pieczę sprawuje Kierownik Biura BZK, Pani Wiesława Putaj wraz z podległymi jej służbami. Nad wydzieleniem miejsca inscenizacji od strefy widzów, zamontowaniem barierek i ustawieniem sanitariatów czuwa Zastępca Kierownika WGK, Pan Wojciech Mackiewicz z pracownikami. Natomiast Pan Tomasz Stawowy i kierowany przez niego Wydział Promocji zapewni Spotkaniom stosowną reklamę. Ponadto w obradach uczestniczyli również Panowie Tomasz Kutek, reprezentujący CKiS w Skawinie i Leszek Kapłon, wiceprezes GTH, którzy zreferowali Panu Burmistrzowi stan prac nad organizacją skawińskich spotkań. Ustalono również, że nad wydzieleniem i ochroną stref będą czuwali druhowie OSP z  Kopanki, Korabnik, Radziszowa, Rzozowa i Skawiny.

Dziś w godzinach przedpołudniowych odwiedziliśmy uczniów trzech skawińskich szkół. Podczas wizyty zaprosiliśmy ich na skawińskie błonia, na których już 15 sierpnia odbędzie się inscenizacja pt. "Szarża pod Rokitną", jako widowisko historyczne w ramach II Skawińskich Spotkań z Historią. Na pierwszy rzut poszła klasa gimnazjum Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II, następnie odwiedziliśmy Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, by wreszcie zakończyć ten przysłowiowy rajd w Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej. Oprócz członków Zarządu naszego Towarzystwa, w osobie prezesa dr. Wiesława Batora i wiceprezesa Leszka Kapłona, skawińskie szkoły odwiedzili również zaproszeni przez nas goście. Do pomocy zaprosiliśmy państwa Annę i Kazimierza Bernatów oraz ich przyjaciela Kazimierza Wnuka, wieloletniego sekretarza Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce im. Generała Józefa Hallera w New Britain (dziś na emeryturze). Pan Kazimierz Bernat jest emerytowanym majorem WP, razem z żoną aktywnie kultywują tradycje 3. pułku strzelców podhalańskich, są inicjatorami powstania GRH, która zbiera ocalałe pamiątki po żołnierzach służących niegdyś w tej legendarnej formacji, której twórcą był pułkownik Andrzej Galica. Wizytę zakończyliśmy w Izbie Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków w Jurczycach na zaproszenie prezesa Leszka Krupnika. 

error: Treść jest chroniona!