Przeskocz do treści

Na szóstym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego I Myślenickich Spotkań z Historią, które odbyło się 20 lipca 2016 r., podjęto decyzję o odwołaniu Spotkań w dotychczasowym miejscu i terminie. Powodem odwołania był m.in. brak dofinansowania projektu z Urzędu Marszałkowskiego w drugim rozdaniu oraz niejasna sytuacja odnośnie przyszłości Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach, które było głównym Partnerem i w którego murach miały odbyć się najważniejsze punkty programu Spotkań. Kierownik Muzeum i jednocześnie b. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Myślenickich Spotkań z Historią, Pani Kustosz Bożena Kobiałka, ma być przeniesiona na inne stanowisko.

W dniu dzisiejszym, w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Jarosława Szlachetki w Myślenicach, odbyło się czwarte zebranie Komitetu Organizacyjnego I Myślenickich Spotkań z Historią. Poseł objął patronatem nasze wydarzenie i wsparł finansowo oraz merytorycznie. Do ramowego programu włączyliśmy Koło Gospodyń Wiejskich Myślenice – Górne Przedmieście, chór pod batutą Pani Magdaleny Starzec, jednostkę reprezentacyjną z łazikiem oraz debatę oksfordzką.

3 lutego 2016 r. w "Domu Greckim" w Myślenicach odbyło się spotkanie robocze Komitetu Organizacyjnego I Myślenickich Spotkań z Historią. Komitet ukonstytuował się w następującym składzie: Honorowy Przewodniczący – dr Wiesław Bator (prezes GTH), Przewodnicząca – Bożena Kobiałka (kierownik Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach), Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych – Marek Stoszek (prezes PTH O/Myślenice), Wiceprzewodniczący ds. edukacyjnych – Jacek Ślósarz (dyrektor I LO w Myślenicach), Wiceprzewodniczacy ds. konferencji – dr Piotr Sadowski (wiceprezes PTH O/Myślenice), Wiceprzewodniczący ds. Grup Rekonstrukcyjnych – Leszek Kapłon (wiceprezes GTH), Andrzej Boryczko, Marek Boryczko, Andrzej Firek, Jarosław Pietrzak i Marcin Szybowski – członkowie.

26 stycznia 2016 r. miało miejsce spotkanie, na którym doszło do porozumienia między Wojewodą Malopolskim a GTH, dotyczące wsparcia i patronatu nad I Małopolskimi Spotkaniami z Historią. I Małopolskie Spotkania z Historią to realizowane w Myślenicach i Skawinie, od stycznia do grudnia 2016 r., zadania publiczne, których zwieńczeniem będzie konferencja popularnonaukowa, inscenizacja mobilizacji galicyjskich pułków piechoty na front rosyjski oraz widowiska historycznego w formie potyczki z wojskami rosyjskimi w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej. Porozumienie sygnował Wicewojewoda Małopolski, Piotr Ćwik, a ze strony GTH dr Wiesław Bator, prezes.

 

26 stycznia 2016 r. miało miejsce spotkanie, na którym doszło do porozumienia między Wojewodą Malopolskim a GTH, dotyczące wsparcia i patronatu nad I Małopolskimi Spotkaniami z Historią. I Małopolskie Spotkania z Historią to realizowane w Myślenicach i Skawinie, od stycznia do grudnia 2016 r., zadania publiczne, których zwieńczeniem będzie konferencja popularnonaukowa, inscenizacja mobilizacji galicyjskich pułków piechoty na front rosyjski oraz widowiska historycznego w formie potyczki z wojskami rosyjskimi w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej. Porozumienie sygnował Wicewojewoda Małopolski, Piotr Ćwik, a ze strony GTH dr Wiesław Bator, prezes.

Opublikowany przez Galicyjskie Towarzystwo Historyczne na 8 marca 2016

error: Treść jest chroniona!