Przeskocz do treści

W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna wiadomość o przedwczesnej śmierci druha Damiana Paciorka, członka zaprzyjaźnionej z naszym Towarzystwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie. Druh Damian ochoczo angażował się w pomoc w organizowaniu wszystkich edycji Skawińskich Spotkań z Historią, sprawując pieczę nad bezpieczeństwem widzów inscenizacji. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

W dniach 14 -15 sierpnia 2018 r. odbędą się III Skawińskie Spotkania z Historią, na które zaprasza Galicyjskie Towarzystwo Historyczne wraz z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Jest to dwudniową impreza konferencyjno–plenerowa, która rozpocznie się 14 sierpnia w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie międzynarodową konferencją naukową, natomiast nazajutrz odbędzie się widowisko rekonstrukcji historycznej na Skawińskich Błoniach. Wspólny tytuł tegorocznej edycji skawińskich spotkań to „Bitwa pod Kaniowem (1918)”. Postaramy się przybliżyć losy żołnierzy II Korpusu Polskiego w 1918 r., którzy nieopodal Kaniowa stoczyli krwawy bój z Niemcami, aby tym heroicznym wyczynem przypieczętować sojusz z państwami Ententy. Generał Haller z grupą najwierniejszych żołnierzy przebił się z okrążenia i przedostał się do Kijowa, a potem do Moskwy,  gdzie podjął  starania mające na celu odtworzenie polskich oddziałów. Pokłosiem tych działań było odtworzenie 4. Dywizji Piechoty, którą dowodził gen.  Lucjan Żeligowski i 5. Dywizji Piechoty, dowodzonej przez płk. Kazimierza Rumszę. Obie te jednostki były następnie częścią Armii Polskiej we Francji, która w 1919 r. została sprowadzona przez gen. Józefa Hallera do Polski.  W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy przypomnieć ów trud żołnierski, który złotymi zgłoskami sławi czyn i chwałę Oręża Polskiego. Tegoroczna edycja odbędzie się pod patronatem Wojewody Małopolskiego – Pana Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Jacka Krupy, Starosty Powiatu Krakowskiego – Pana Wojciecha Pałki i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Pana Pawła Kolasy. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Projekt jest współfinansowany z budżetu Powiatu Krakowskiego i Gminy Skawina. Wstęp wolny. 

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Edmunda Biernackiego  6, dnia 9 marca 2018 roku, w godzinach od 1700 - 1930   

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Sprawdzenie kworum
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za  2017 r. i złożenie wniosków.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2017 r. przez księgową Panią Małgorzatę Jachymczyk-Tyrkę.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Członka Honorowego dla Pana Kripcsi Szabo József.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Członka Honorowego dla Pana Jurija Fatuły.
 17. Przerwa kawowa.
 18. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.
 19. Wybór członków Zarządu.
 20. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 21. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Zarządu.
 22. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 23. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 24. Przerwa na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
 25. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 26. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
 27. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 28. Przerwa na ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego.
 29. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego.
 30. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2018.
 31. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

Zakończenie zebrania

error: Treść jest chroniona!