Przeskocz do treści

Dzisiaj dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach Pana Łukasza Malinowskiego, w jego zacnych podwojach zostały wręczone medale PRO PATRIA nadane przez Szefa UdSKiOR Pana Jana Kasprzyka weteranom Harcerskiej Czarnej Trzynastki Krakowskiej, Pani Aleksandrze Michałkiewicz i Piotrowi Mysłakowskiemu, oraz Medalu Hallera członkom Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego, Prezesowi Wiesławowi Batorowi i Członkowi Honorowemu Januszowi Leśniewiczowi, pełnomocnikowi UdSKiOR w Krakowie Panu Marcinowi Tatarze i rotmistrzowi 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich Pani Krystynie Wierciak. Po uroczystości Pan Dyrektor zaprosił zgromadzonych do zwiedzania zarządzanej przez siebie placówki muzealnej.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z uwagi na przypadającą w najbliższych dniach rocznicę Bitwy o Bredę, na kanwie losów wojennych ppor. Jana Góralika żołnierza z 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich, chcemy przybliżyć mieszkańcom Gminy Skawina zapomniane dzieje I Dywizji Pancernej PSZ na zachodzie dowodzoną przez Gen. Dyw. Stanisława Maczka. Będzie to próba odpowiedzi na syntetyczne problemy badawcze i dokonanie retrospekcji polskich oddziałów pancernych począwszy od 1939 do 1947 roku. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 6 września 2021 roku w lokalu przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, o godzinie 17 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków. Zarząd przypomina o możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu poprzez skorzystanie z programu ZOOM, ID Meetingu i hasło zostaną podane członkom mailowo.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGOZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta  Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta.
 4. Sprawdzenie kworum
 5. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków.
 8. Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z pracy  Zarządu za 2020r.
 9. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego Towarzystwa za  2020 r. sporządzonego przez księgową Panią Zofię Postawa.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium  za 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodu nad kosztami na działalność w roku następnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 17. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2022 r.
 18. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
 19. Zakończenie zebrania.

W sobotę minie okrągła osiemdziesiąta rocznica zakończenia Bitwy o Anglię. Z tej okazji Galicyjskie Towarzystwo Historyczne wraz z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprasza na konferencję naukową połączoną z wystawą modeli samolotów. Proponowana konferencja odbędzie się również w formie zdalnej na platformie ZOOM i dostępne będzie pod linkiem; https://us04web.zoom.us/j/75219410865...Serdecznie Państwa zapraszamy.

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 28 września 2020 roku w lokalu przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, o godzinie 17 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków. Zarząd przypomina o możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu poprzez skorzystanie z programu ZOOM, ID Meetingu i hasło zostaną podane członkom mailowo.

error: Treść jest chroniona!