Przeskocz do treści

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Edmunda Biernackiego  6, dnia 9 marca 2018 roku, w godzinach od 1700 - 1930   

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Sprawdzenie kworum
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za  2017 r. i złożenie wniosków.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2017 r. przez księgową Panią Małgorzatę Jachymczyk-Tyrkę.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Członka Honorowego dla Pana Kripcsi Szabo József.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Godności Członka Honorowego dla Pana Jurija Fatuły.
 17. Przerwa kawowa.
 18. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.
 19. Wybór członków Zarządu.
 20. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 21. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Zarządu.
 22. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 23. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 24. Przerwa na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
 25. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 26. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
 27. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 28. Przerwa na ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego.
 29. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego.
 30. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2018.
 31. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

Zakończenie zebrania

Bożena Kobiałka, dyrektor Muzeum, promuje "Myślenickie cmentarze" Pawła Lemaniaka w 2009 r. Fot. z: miasto-info.pl

Jak informuje Myślenicki Miesięcznik Powiatowy "Sedno" (2017, nr 10), sprawa zwolnienia poprzedniej Dyrektorki Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach (po zmianie statutu umożliwiającego rozpisanie konkursu na dyrektora, noszącego obecnie nazwę Muzeum Niepodległości) może mieć związek z zatrudnieniem w Muzeum brata naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Myślenicach (pełny tekst na grafice poniżej). Po dymisji Jarosława Pietrzaka, który był dyrektorem jedynie przez pół roku, obowiązki dyrektora pełni... naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Myślenicach.

 

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego informuje, że w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia 2017 r., o godzinie 12:15, w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ulicy Augustiańskiej 7 w Krakowie, odbędzie się Msza Św. w intencji niedawno zmarłej Członkini naszego Towarzystwa ś†p. Wiktorii Leniartkowej z d. Krzywoń. Zapraszamy do udziału i modlitwy w intencji Zmarłej.

error: Treść jest chroniona!