Przeskocz do treści

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza wszystkich swoich członków i sympatyków na "Spotkanie Opłatkowe", które odbędzie się 6 stycznia 2020 roku w Krakowie przy ulicy Vlastimila Hofmana 30 a. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie siedemnastej krótkim sprawozdaniem, modlitwą, po czym połamiemy się opłatkiem.

W dniu wczorajszym na zaproszenie burmistrza Limanowej pana Władysława Biedę, delegacja naszego Towarzystwa w składzie; Wiesław Bator prezes, Leszek Kapłon wiceprezes, Barbara Małecka członek zarządu, Juliusz Bator przewodniczący sądu koleżeńskiego wraz z synem Karolem, udała się do Limanowej na cmentarz wojenny nr 368 usytuowany na wzgórzu Jabłoniec, aby kolejny już raz pochylić się nad mogiłami węgierskich huzarów poległymi w nocnym boju 11 grudnia 1914 roku. Na uroczystość zaproszono Wojewodę Małopolskiego pana Józefa Leśniaka, Konsul Republiki Węgier panią prof. dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Węgier pan Dr. Sándor Nedeczky z Wicekonsulatu Węgier we Wrocławiu, Dyrektor Pamięci Wojskowej i Opieki nad Grobami Wojennymi  z Instytutu Historii Wojen z Budapesztu pan  płk Dr. Ferenc Papp, stojący na czele oficjalnej delegacji węgierskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (Honvédelmi Minisztérium), w asyście: pana por. Zoltana Zellera, pana  sierżanta sztabowego Gezy Kovacsa oraz pana sierżanta Nenada Gruncsity, pan Albert Muhr (wnuk pułkownika Othmara von Muhra) wraz z małżonką Kornelią, Przewodnicząca Samorządu Polskiego w Miskolcu pani Halina Bárcziné Sowa, stojąca na czele dwunastoosobowej miszkolckiej delegacji w składzie: László Bárczi, Norbert Bárczi, Maria Barbara Kádár-Bárczi, Adrienne Csiszár  Erika Zsuzsanna Donát, Katalin Kispál, Mónika Szabó, Sabina Szabó, Maria Bihari Tiborné, Erzsébet Orbán Lászlóné oraz György  Kónya, Przewodniczący Stowarzyszenia „Fehérvári Huszárok” z Szekesfehérváru pan płk rachmistrz Csaba Páli wraz z towarzyszącymi mu huzarami: kapitanem Jánosem Endresz,  porucznikiem Bélą Árpásy oraz  Józsefem Kripcsi Szabó, jeździec dama Adrienn Grubits, ze Soprońskiego Stowarzyszenia Tradycji Huzarów (kultywujących chlubne bojowe tradycje cesarsko-królewskich huzarów z 9. regimentu grafa Nádasdy’ego z Sopronia) wraz z huzarami: hus. Gábor Dobai i  hus. Géza Holper, pan Robert Kościelniak, pracownik Konsulatu Węgier w Krakowie. Kapelan WP ks. płk Waldemar Rawiński, celebrans Mszy Świętej polowej, delegacja 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w składzie: ppor. Łukasz Molawka, ppor. Michał Maciejny oraz st. chor. Piotr Blecharczyk, szer. Szymon Płatek, Starosta Limanowski pan mgr Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa pani mgr Jolanta Juszkiewicz, Burmistrz Miasta Limanowa pan mgr inż. Władysław Bieda, Wójt Gminy Limanowa pan mgr Jan Skrzekut i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej mł. insp. Krzysztof Chochliński, Aspirant sztabowy Tomasz Sarapata z Komendy Powiatowej  Policji w Limanowej, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej pan bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik, Prezes Stowarzyszenia Limanowianie w Stulecie Niepodległości pan mgr inż. Adam Lachcik, Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Limanowa pani mgr Jolanta Szyler, Referent ds. promocji i sportu UM Limanowa pani mgr Sara Kościółek. Honorową asystę formacji mundurowych wystawiły: harcerki i harcerze z V Drużyny Harcerskiej „Dzieci Gór” ZHP Hufca Gorczańskiego Chorągwi Krakowskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej pod komendą pani dh. phm. mgr Grażyny Nowak, rekonstruktorzy z Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej Jabłoniec 1914 oraz ze Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej (asysta konna w liczbie dziesięciu jeźdźców) pod rozkazami Prezesa Stowarzyszenia „Kasztanka” pana mgr Pawła Michury, liczni strzelcy z Jednostki Strzeleckiej Nr 2402 Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej pod komendą pana mł. insp. mgr Stanisława Dębskiego. Jeźdźcy z „Kasztanki” przybyli na Jabłoniec, pokonując kilkanaście kilometrów trudnymi górskimi szlakami, by oddać hołd kawalerii węgierskiej. Po okolicznych przemowach i odprawionej Mszy Świętej, zaproszone delegacje złożyły wieńce i wiązanki. Po uroczystościach zziębnięci uczestnicy zostali zaproszeni przez Burmistrza na obiad. Z uwagi na obecność na uroczystości pana Józefa Kripczi Szabo wręczyliśmy mu Akt Nadania Nr 5 Godności Członka Honorowego Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego.

W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna wiadomość o przedwczesnej śmierci druha Damiana Paciorka, członka zaprzyjaźnionej z naszym Towarzystwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie. Druh Damian ochoczo angażował się w pomoc w organizowaniu wszystkich edycji Skawińskich Spotkań z Historią, sprawując pieczę nad bezpieczeństwem widzów inscenizacji. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

error: Treść jest chroniona!