Przeskocz do treści

Walne Zebranie Członków

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniu 6 września 2021 roku w lokalu przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, o godzinie 17 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków. Zarząd przypomina o możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu poprzez skorzystanie z programu ZOOM, ID Meetingu i hasło zostaną podane członkom mailowo.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGOZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta  Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta.
 4. Sprawdzenie kworum
 5. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków.
 8. Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z pracy  Zarządu za 2020r.
 9. Przedstawienie przez Skarbnika sprawozdania finansowego Towarzystwa za  2020 r. sporządzonego przez księgową Panią Zofię Postawa.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium  za 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodu nad kosztami na działalność w roku następnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 17. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2022 r.
 18. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
 19. Zakończenie zebrania.
error: Treść jest chroniona!