Przeskocz do treści

Dariusz Dyląg i Andrzej Firek wzięli udział w pracach renowacyjnych cmentarzy polskich legionistów na Ukrainie – 2014 r.

Pragnąc zachęcić Szanownych Czytelników do wędrówek śladem Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich, publikujemy krótką relację z obchodów stulecia walk polskich legionistów, które odbyły się 1-2 X 2014 r. w Gorganach oraz u ich podnóża (częściowo także w masywie Świdowca i na obecnym Zakarpaciu). Dlaczego dopiero teraz, a nie tuż po powrocie z Ukrainy? Sprawił to wydany właśnie drukiem 49. tom Almanachu Karpackiego „Płaj”, a właściwie jedno zdanie z wprowadzenia do owego jubileuszowego tomu, w którym dowiadujemy się, że członkowie Towarzystwa Karpackiego byli (cyt.) „tak naprawdę” jedynymi, którzy zamierzali „ten jubileusz jakoś uczcić”. Pozostawiamy to zdanie bez komentarza. Krótko jedynie chcielibyśmy dodać, iż na obchodach byli także obecni przedstawiciele innych środowisk krajoznawczych – w tym członkowie Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego – jak również delegacje miast i miasteczek, których mieszkańcy (najczęściej uczniowie i profesorzy miejscowych ck. gimnazjów) brali udział sto lat temu w ciężkich walkach karpackiej kampanii 1914/15.

Przykładowo: upamiętniony na zachowanej w Rafajłowej tablicy nagrobnej plut. Andrzej Klakurka był myśleniczaninem. Delegacja myślenicka – wśród członków której byli m.in. Dariusz Dyląg i Andrzej Firek – przyjechała zaś na obchody własnym transportem, we własnym zakresie porządkowała wcześniej cmentarze polskich legionistów, zorganizowała nocleg także we własnym zakresie, przekazała pamiątkowe materiały od powiatu myślenickiego przedstawicielom samorządów ukraińskich i razem z pszczyńską ekipą zrealizowała własną gorgańską trasę, składając wieńce i zapalając znicze na większości legionowych cmentarzy, a nawet na ruinach fundamentów schroniska im. Karpackiej Brygady Legionów Polskich pod Pantyrem.

Próżno o tym szukać informacji na łamach ostatniego „Płaju” – co oczywiście jest zrozumiałe, ponieważ almanach jest wewnętrznym czasopismem Towarzystwa Karpackiego – ale próżno również szukać wszystkich obiecanych artykułów, będących pokłosiem dwudniowej sesji historycznej w Rafajłowej, w tym m.in. Marka Zalotyńskiego (o ks. Józefie Smaczniaku – ostatnim proboszczu Nadwórnej i Rafajłowej oraz mielczanach w Legionach Polskich) czy samego dra Jana Skłodowskiego. Zachęcamy do wędrówki śladem Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich oraz do lektury artykułu O rzekomo legionowych okopach pod Sywulą.