Działalność grupy Hallera w obronie Rzeczypospolitej Rafajłowskiej podczas kampanii karpackiej 1914/15