Przeskocz do treści

PROPONOWANY ORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta.
 5. Sprawdzenie kworum
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy  Zarządu za  2021 r. i złożenie wniosków.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za  2021 r. przez księgowego Marka Postawę.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium  za 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodu nad kosztami na działalność w roku następnym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 19. Przerwa kawowa.
 20. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.
 21. Wybór członków Zarządu.
 22. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 23. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Zarządu.
 24. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 25. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 26. Przerwa na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
 27. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 28. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
 29. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 30. Przerwa na ukonstytuowanie się  Sądu Koleżeńskiego.
 31. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Sądu Koleżeńskiego.
 33. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2022/23.
 34. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
 35. Zakończenie zebrania.

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia swoich członków, że w dniu 24 września 2022 r. o godzinie 17 w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków. W spotkaniu można uczestniczyć osobiście, lub poprzez multimedialne platformy komunikacyjne Microsoft Teams i Zoom. Linki do spotkania multimedialnego zostaną dostarczone drogą mailową.

Tutaj podaję link do spotkania na platformie Zoom;

Leszek Kaplon zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Zoom meeting invitation - Leszek KaplonSpotkanie Zoom 's
Czas: 24 wrz 2022 05:00 PM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79939270517?pwd=9zVFt9GpO7hcibZJgLhHhD14fBSrBa.1

Identyfikator spotkania: 799 3927 0517
Kod dostępu: DxTE6L

error: Treść jest chroniona!