Przeskocz do treści

(1922-2023)

W dniu 27 stycznia 2023 roku w wieku 100 lat odszedł od nas jeden z najwybitniejszych historyków naszych czasów, wybitny badacz i popularyzator historii antycznej i historii Polski, Krakowa i autonomicznej Galicji w XIX wieku, kontynuator najwybitniejszych przedstawicieli Krakowskiej Szkoły Historycznej  – profesor Aleksander Krawczuk. W swoich niezliczonych publikacjach napisanych przystępnym językiem z niezrównanym talentem - przez kilkadziesiąt lat przybliżał Polakom dzieje starożytnej Grecji i Rzymu jednoczenie ucząc kolejne pokolenia swoich uczniów krytycznego myślenia i praw rządzących historią. Jako obywatel Stołecznego Miasta Krakowa i jeden z jego wielu uczniów jestem dumny, że miałem szczęście żyć w jego czasach i nie tylko obcować z jego książkami, ale również słuchać Jego wykładów, a przez dyskusje na zajęciach i prywatne rozmowy poszerzać prawdziwą i wolną od wszelkiej ideologii wiedzę o Antyku i o wielu wybitnych mieszkańcach naszego miasta. Prywatnie – Profesor był niezwykle skromnym i miłym człowiekiem, pamiętającym swoich byłych słuchaczy nawet wiele lat po ukończeniu przez nich studiów. Profesor Aleksander Krawczuk odszedł od nas po długim i pracowitym życiu, ale na zawsze pozostanie w pamięci swych uczniów niedościgłym wzorem mistrza, który nie tylko odkrywał i poszerzał wiedzę o starożytności, lecz ponadto w doskonały sposób opanował umiejętność przekazywania tej wiedzy szerokim kręgom społeczeństwa –spłacając wobec niego dług, jaki zaciąga wobec niego podejmując swe kształcenie w instytucjach publicznych każdy przedstawiciel nauki. A pamiętając słowa Profesora, że każda wiedza historyczna nie udostępniona szerokim kręgom, a napisana niezrozumiałym dla niego językiem jest martwa i bezużyteczna staramy się w miarę naszych sił i możliwości kontynuować jego dzieło.

Prezes Zarządu Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego Wiesław Bator

PROPONOWANY ORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta.
 5. Sprawdzenie kworum
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy  Zarządu za  2021 r. i złożenie wniosków.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za  2021 r. przez księgowego Marka Postawę.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium  za 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodu nad kosztami na działalność w roku następnym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 19. Przerwa kawowa.
 20. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.
 21. Wybór członków Zarządu.
 22. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 23. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Zarządu.
 24. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 25. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 26. Przerwa na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
 27. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 28. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
 29. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 30. Przerwa na ukonstytuowanie się  Sądu Koleżeńskiego.
 31. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Sądu Koleżeńskiego.
 33. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2022/23.
 34. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
 35. Zakończenie zebrania.

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia swoich członków, że w dniu 24 września 2022 r. o godzinie 17 w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków. W spotkaniu można uczestniczyć osobiście, lub poprzez multimedialne platformy komunikacyjne Microsoft Teams i Zoom. Linki do spotkania multimedialnego zostaną dostarczone drogą mailową.

Tutaj podaję link do spotkania na platformie Zoom;

Leszek Kaplon zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Zoom meeting invitation - Leszek KaplonSpotkanie Zoom 's
Czas: 24 wrz 2022 05:00 PM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79939270517?pwd=9zVFt9GpO7hcibZJgLhHhD14fBSrBa.1

Identyfikator spotkania: 799 3927 0517
Kod dostępu: DxTE6L

error: Treść jest chroniona!