Przeskocz do treści

PROPONOWANY ORZĄDEK OBRAD WALNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW GALICYJSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta Zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta.
 5. Sprawdzenie kworum
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Odczytanie proponowanego przez Zarząd Porządku Obrad.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy  Zarządu za  2021 r. i złożenie wniosków.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Towarzystwa za  2021 r. przez księgowego Marka Postawę.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 13. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 14. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium  za 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodu nad kosztami na działalność w roku następnym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 19. Przerwa kawowa.
 20. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.
 21. Wybór członków Zarządu.
 22. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
 23. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Zarządu.
 24. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 25. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 26. Przerwa na ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
 27. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 28. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
 29. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 30. Przerwa na ukonstytuowanie się  Sądu Koleżeńskiego.
 31. Odczytanie Aktu Ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności  Sądu Koleżeńskiego.
 33. Przedstawienie planów działań Towarzystwa na rok 2022/23.
 34. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.
 35. Zakończenie zebrania.

Zarząd Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia swoich członków, że w dniu 24 września 2022 r. o godzinie 17 w siedzibie Towarzystwa przy ulicy Edmunda Biernackiego 6, odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków. W spotkaniu można uczestniczyć osobiście, lub poprzez multimedialne platformy komunikacyjne Microsoft Teams i Zoom. Linki do spotkania multimedialnego zostaną dostarczone drogą mailową.

Tutaj podaję link do spotkania na platformie Zoom;

Leszek Kaplon zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Zoom meeting invitation - Leszek KaplonSpotkanie Zoom 's
Czas: 24 wrz 2022 05:00 PM Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79939270517?pwd=9zVFt9GpO7hcibZJgLhHhD14fBSrBa.1

Identyfikator spotkania: 799 3927 0517
Kod dostępu: DxTE6L

Z ogromną przykrością zawiadamiamy o nagłej i niespodziewanej śmierci Pani prof. dr hab. n. med. Barbary Małeckiej, Członka Założyciela i wieloletniego Członka Zarządu Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia, oraz informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 sierpnia na Cmentarzu Salwatorskim o godzinie 13.
Zarząd.

Na zaproszenie Pana Kazimierza Skoruta uczestniczyliśmy dziś w bardzo ciekawej wielowątkowej imprezie kulturalnej, która w głównej mierze miała na celu przypomnieć zebranym o chwalebnej (aczkolwiek niesłusznie zapomnianej) zwycięskiej bitwie Konfederatów Barskich nad wojskami Imperium Rosyjskiego w obronie Zamku Lanckorońskiego. Impreza miała trzy odsłony, pierwszą było zakończenie i rozdanie nagród uczestnikom jubileuszowego XV Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich, prezentacji obrazu który został namalowany na zlecenie Pana Kazimierza Skoruta "Obrona Zamku w Lanckoronie 20 lutego 1771 r.", oraz uroczystości wręczenia medali "Za Zasługi w Pracy Społecznej dla Lanckorony" członkom Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony. Prezentację obrazu rozpoczął Pan Andrzej Kopaczyński który przedstawił zebranym historyczne przesłanki powstania dzieła, techniczne i warsztatowe trudności, po czym głos zabrał Prezes naszego Towarzystwa dr Wiesław Bator zapraszając zebranych do wysłuchania kilku jego refleksji wysnutych na kanwie historycznego wydarzenia sprzed 251 lat. W spotkaniu uczestniczyli również pasjonaci historii jak i ludzie legendy kiedyś ją tworzące. Wśród zebranych byli; Pan Kazimierz Skorut, Prezes TPL Pani Anna Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Miasta Krakowa Pan Marcin Przewoźniak, Panowie, Piotr Zapart, Adam Woźniczka, Kazimierz Korabiński, mjr Zbigniew Burzyński i wielu innych których nie potrafię wymienić z imienia i nazwiska.

Dziś w południe uczestniczyliśmy w pogrzebie śp. Józefa Leśniaka I Wicewojewody Małopolskiego. Zmarły wielokrotnie uczestniczył w uroczystych obchodach rocznicowych Bitwy o wzgórze Jabłoniec, stąd nasza znajomość. Podczas tych uroczystości wielokrotnie wymienialiśmy poglądy tak na sprawy historyczne, jak i na bieżące aspekty polityczne, . Zgadzaliśmy się z punktem widzenia węgierskich przyjaciół na znaczenie tej bitwy w przełamaniu Limanowsko-Łapanowskim. Rokrocznie byliśmy podejmowani przez Burmistrza Limanowej Pana Władysława Biedę na uroczystym obiedzie gdzie wspólnie snuliśmy wizje ratowania zabytków militarnych w Małopolsce. Dzisiejszy dzień zakończył naszą długoletnią i udaną współpracę. Zmarłego żegnano z należnym Mu ceremoniałem pogrzebu państwowego, na którym obecny był Premier Rzędu RP Mateusz Morawiecki, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i wielu znamienitych gości. W imieniu Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego, Żonie i Synowi zmarłego, złożyłem wyrazy najgłębszego współczucia.

error: Treść jest chroniona!